English | Persian
  امروز: چهارشنبه ٣ اسفند ١٤٠٢  
وبلاگ  |  زندگینامه  |  پیشینه کاری   |  پروژه کیش   |  دیدگاهها   |  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی   وب سایت   لینک ها
 
     رستخيز ناگهان 91/10/10
ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها-- ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها-- امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی-- بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا-- خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی-- مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا-- در سینه‌ها برخاسته اندیشه را آراسته-- هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا-- ای روح بخش بی‌بدل وی لذت علم و عمل-- باقی بهانه‌ست و دغل کاین علت آمد وان دوا-- ما زان دغل کژبین شده با بی‌گنه در کین شده-- گه مست حورالعین شده گه مست نان و شوربا-- این سکر بین هل عقل را وین نقل بین هل نقل را-- کز بهر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا-- تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی-- و اندر میان جنگ افکنی فِی اصِطناعٍ لا یُریْ-- می‌مال پنهان گوش جان می‌نه بهانه بر کسان-- جان رَبِّ خَلِصْنی زنان والله که لاغست ای کیا-- خامش که بس مستعجلم رفتم سوی پای علم-- کاغذ بنه بشکن قلم ساقی درآمد الصلا

 
نظرها

   رضا ،   تهران91/10/10
ی شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما

سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتیا

ای مه ز اجلالت خجل عشقت ز خون ما بحل

چون دیدمت می‌گفت دل جاء القضا جاء القضا

ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو

گه خوانیش سوی طرب گه رانیش سوی بلا

گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی

گه جانب شهر بقا گه جانب دشت فنا

گه شکر آن مولی کند گه آه واویلی کند

گه خدمت لیلی کند گه مست و مجنون خدا

جان را تو پیدا کرده‌ای مجنون و شیدا کرده‌ای

گه عاشق کنج خلا گه عاشق رو و ریا

گه قصد تاج زر کند گه خاک‌ها بر سر کند

گه خویش را قیصر کند گه دلق پوشد چون گدا

طرفه درخت آمد کز او گه سیب روید گه کدو

گه زهر روید گه شکر گه درد روید گه دوا

جویی عجایب کاندرون گه آب رانی گاه خون

گه باده‌های لعل گون گه شیر و گه شهد شفا

گه علم بر دل برتند گه دانش از دل برکند

گه فضل‌ها حاصل کند گه جمله را روبد بلا

روزی محمدبک شود روزی پلنگ و سگ شود

گه دشمن بدرگ شود گه والدین و اقربا

گه خار گردد گاه گل گه سرکه گردد گاه مل

گاهی دهلزن گه دهل تا می‌خورد زخم عصا

گه عاشق این پنج و شش گه طالب جان‌های خوش

این سوش کش آن سوش کش چون اشتری گم کرده جا

گاهی چو چه کن پست رو مانند قارون سوی گو

گه چون مسیح و کشت نو بالاروان سوی علا

تا فضل تو راهش دهد وز شید و تلوین وارهد

شیاد ما شیدا شود یک رنگ چون شمس الضحی

چون ماهیان بحرش سکن بحرش بود باغ و وطن

بحرش بود گور و کفن جز بحر را داند وبا

زین رنگ‌ها مفرد شود در خنب عیسی دررود

در صبغه الله رو نهد تا یفعل الله ما یشا

رست از وقاحت وز حیا وز دور وز نقلان جا

رست از برو رست از بیا چون سنگ زیر آسیا

انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم

نلحق بکم اعقابکم هذا مکافات الولا

انا شددنا جنبکم انا غفرنا ذنبکم

مما شکرتم ربکم و الشکر جرار الرضا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

باب البیان مغلق قل صمتنا اولی بنا


< غزل شمارهٔ ۲۹   بهروز ،   تهران91/10/16

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۷۴۰

بازم صنما چه می‌فریبی
بازم به دغا چه می‌فریبی
هر لحظه بخوانیم که ای دوست
ای دوست مرا چه می‌فریبی
عمری تو و عمر را وفا نیست
بازم به وفا چه می‌فریبی
دل سیر نمی‌شود به جیحون
او را به سقا چه می‌فریبی
تاریک شده‌ست چشم بی‌تو
ما را به عصا چه می‌فریبی
ای دوست دعا وظیفه ماست
ما را به دعا چه می‌فریبی
آن را که مثال امن دادی
با خوف و رجا چه می‌فریبی
گفتی به قضای حق رضا ده
ما را به قضا چه می‌فریبی
چون نیست دواپذیر این درد
ما را به دوا چه می‌فریبی
تنها خوردن چو پیشه کردی
ما را به صلا چه می‌فریبی
چون چنگ نشاط ما شکستی
ما را به سه تا چه می‌فریبی
ما را بی‌ما چو می‌نوازی
ما را با ما چه می‌فریبی
ای بسته کمر به پیش تو جان
ما را به قبا چه می‌فریبی
خاموش که غیر تو نخواهیم
ما را به عطا چه می‌فریب   Thania ،   DYLGilsQ92/01/21
You're the one with the bnaris here. I'm watching for your posts.   Thania ،   DYLGilsQ92/01/21
You're the one with the bnaris here. I'm watching for your posts.   Thania ،   DYLGilsQ92/01/21
You're the one with the bnaris here. I'm watching for your posts.   MaTii ،   NHMkNFGKpDVKrLQ92/01/26
You have the mopnooly on useful information-aren't monopolies illegal? ;)   e.s ،   thran92/02/08
ياد باد آن روزگاران ياد باد...   e.s ،   thran92/02/08
ياد باد آن روزگاران ياد باد...   e.s ،   thran92/02/08
ياد باد آن روزگاران ياد باد...   e.s ،   thran92/02/08
ياد باد آن روزگاران ياد باد...   e.s ،   thran92/02/08
ياد باد آن روزگاران ياد باد...   Pallab ،   PNNR0v9dRZc94/03/27
You're the one with the brains here. I'm wahnitcg for your posts. 
ثبت نظر
نام :  
شهر :  
ایمیل :    
   
کد امنیتی :
تایپ کد امنیتی :    
 
 
وبلاگ  |  زندگینامه  |  پیشینه کاری   |  پروژه کیش   |  دیدگاهها   |  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی   وب سایت   لینک ها
© 2009 YazdanPanah.com       Hosted by CyberPersia.com